Skånes VK

Kassör: Carin Lindeberg, carin@skanesvk.se, 0709-696739
Ordförande: Aili Bergsjö, Aili.Bergsjo@gmail.com, 0709582133
Sekreterare: Åse Pedersen, ase.pedersen@telia.com,
Utbildningsansvarig: Åse Pedersen, ase.pedersen@telia.com,
IT-ansvarig: Gunilla Rosén, gunilla.rosen.blomqvist@gmail.com, 0708-347192