Sörmlands VK

Kassör: Ami Flod, amiflod@gmail.com, 0703941051
IT-ansvarig: Viktoria Fornander, viktoria.fornander@hotmail.com, 070-4153304
Utbildningsansvarig: Helena Carlsson, helena.carlsson@live.se, 070-4602035
Ordförande: Frida Fornander, zindi.fornander@hotmail.com, 0722277988
Sekreterare: Karolina Juhlin, karolinajuhlin1997@gmail.com, 0702198494