Bergslagens VK

Ordförande: Nils Drakenberg, nils019291132@telia.com, 070-6811679
Kassör: Rose-Marie Ekerhagen, rmekerhagen@gmail.com,
Avelsråd: Barbro Klingborg, barbro.klingborg@live.se, 073-5686902
IT-ansvarig: Ingegärd Wärnqvist, fam.warnqvist@telia.com, 070-3149213
Sekreterare: Emma Björkvall, algoth77@gmail.com, 0703655090
Utbildningsansvarig: Sanna Friberg, sanna.friberg@skandiamaklarna.se, 0704-537615