Smålands VK

Avelsråd: Catarina Aggerstam, aggarp@hotmail.com, 073 092 24 58
Sekreterare: Torbjörn Skaar, t.skaar@telia.com, 0702-361732
IT-ansvarig: Torbjörn Skaar, t.skaar@telia.com, 0702-361732
Ordförande: Desirée Källqvist, dkallqvist@gmail.com, 070-24-55450
Kassör: Helena Thungström Cederlöf, madadogs@gmail.com, 076-1076773
Utbildningsansvarig: Caroline Karlsson, info@ruinjos.se, 0733-277097