Sjuhäradsvallarna

Ordförande: Anna Christiernin, christiernin@gmail.com, 0705-292351
Sekreterare: Åsa Lindén-Book, asa.lindenbook@telia.com, 0705-300365
Utbildningsansvarig: Åsa Lindén-Book, asa.lindenbook@telia.com, 0705-300365
IT-ansvarig: Britta Weiler, britta.e.weiler@gmail.com, 0768-515091
Kassör: Pernilla Abrahamsson, pernilla@gangemad.se, 0705291604