Jämtland-Härjedalens VK

Kassör: Marie Björid, marie.bjorid@gmail.com,
Ordförande: Eva Nestorsson Hansson, eva.nestorsson@telia.com, 070-3203420
Utbildningsansvarig: Eva Nestorsson Hansson, eva.nestorsson@telia.com, 070-3203420
Avelsråd: Birgitta Selander, selandersjordochskog@gmail.com, 070-5165766
Sekreterare: Camilla Kjellström, kjellstromc@gmail.com, 070-625 64 71
IT-ansvarig: Tina Höglund, jonsson.tina@live.se, 0722005022