Mälarmårdens VK

Utbildningsansvarig: Susanne Engborg, susanneengborg@hotmail.com, 0707101013
Ordförande: Anneli Larsson, ullbitenstrissan@msn.com,
IT-ansvarig: Jenny Öberg, putteronja@hotmail.com, 0707-266077
Sekreterare: Monica Lavonen Ekström, monica_lavonen@hotmail.com, 0705-708215
Kassör: Liselott Bogårdh, lmb.bogardh@gmail.com,