Angervallarna

Avelsråd: John-Erik Johannessen, john@eldars.it, 070-3145012
Ordförande: Leif Larsson, hileif@hotmail.com, 0706607713
Kassör: Cathrine Nordén, cathrine.norden@outlook.com, 0702321519
IT-ansvarig: Cathrine Nordén, cathrine.norden@outlook.com, 0702321519
Sekreterare: Dan Westman, gardsbacken@telia.com, 0730-396099
Utbildningsansvarig: Lena Bergström Andersson, lenaangelabergstrom@gmail.com,

Välkommen till Angervallarna!