REGV1283/2015 FERN

SKK RegNr
REGV1283/2015
Kön
Tik
Meriter
Får: Godkänd VP Nöt: Deltagit NN-1
Avkommor
8
FERN
SKK namn
FERN
SKK RegNr
REGV1283/2015
GK VALLH PR
Ja
SE VALLH CH
Nej
Kön
Tik
Född
Ras
Border collie
Senaste ögonstatus
Se veterinärdata
Senaste HD status
C
Ändrad
Meriter
Får: Godkänd VP Nöt: Deltagit NN-1
Avkommor
8