Granberga Karlskoga

Allmän tävlingsinformation

Servering med mat och dryck kommer att finnas på tävlingsplatsen 

Kontaktperson:  Lena Eriksson 073-807 37 71. Sekr I Wärnqvist 070-314 92 13

Tävlingsledare: Inga-May Lindgren 070-5884309

Plats: Granberga 642 Karlskoga

Vägbeskrivning: Granberga 642 Granbergsdal Karlskoga

I korset vid  Granbergsdals hytta sväng vänster.

Kör några km till skylt Stockforsen tag höger följ vägen rakt fram tills ni ser tävlingsplatsen på vänster  sida.

Tävlingssessionen börjar
Tävlingssessionen avlutas