Timsbo, Prästvallen, Edsbyn

Klubb

Allmän tävlingsinformation

OBS ! Måndag och tisdagstävlingar 

Kontaktperson: Djurägare Kristoffer Nilsson 070-2857770, Startlista Lisbeth Iller J 070-2108542

Tävlingsledare: Kommer senare

Plats: Timsbo, Prästvallen, Edsbyn

Vägbeskrivning: Fullsborn 373, Edsbyn

Från Öjungsvägen tag av mot Fullsborn, Timsbo, Prästvallen

Skyltat från Öjungsvägen

 

Timsbo, Prästvallen, Edsbyn

Från Öjungsvägen ( väg 678), tag av mot Timsbo, Prästvallen, Fullsborn

Följ skyltar efter grusväg

Tävlingsplatsen ligger ca 300 m från Prästvallen

Tävlingssessionen börjar
Tävlingssessionen avlutas