Timsbo, Prästvallen, Edsbyn, VP och IK1

Klubb

Allmän tävlingsinformation

Välkomna till VP och IK1 14-15 oktober.

Vi startar med första start kl 10.00 båda dagarna.

Domargenomgång 09.30 på lördagens VP

Domargenomgång 09.45 på söndagens IK1

Det finns ingen servering så ta med eget fika.

Välkomna .

Kontaktperson: Djurägare Kristoffer Nilsson 070-2857770, Startlista Lisbeth Iller J 070-2108542

Tävlingsledare: Tommy Larsson

Plats: Timsbo, Prästvallen, Edsbyn

Vägbeskrivning

Fullsborn 373, Edsbyn

Från Öjungsvägen tag av mot Fullsborn, Timsbo, Prästvallen

Skyltat från Öjungsvägen

Timsbo, Prästvallen, Edsbyn

Från Öjungsvägen ( väg 678), tag av mot Timsbo, Prästvallen, Fullsborn

Följ skyltar efter grusväg

Tävlingsplatsen ligger ca 300 m från Prästvallen

Tävlingssessionen börjar
Tävlingssessionen avlutas
# Datum
1 REGV1177/2020 ÖVREKRÅSENS KLIFF | Pia Ländström | Upplands VK Startar ej
2 REGV1168/2022 THELOOK MISSION READY FLORENS | Karolina Frostare | X-läns VK
3 REGV1033/2022 EZZI | Susanne Härneberg | X-läns VK
4 REGV1164/2021 WINTER CRAG MIST | Maja Bohlin | Jämtland-Härjedalens VK Startar ej
5 REGV1835/2021 FARAHERDENS MAC | Torsten Widlund | X-läns VK
6 REGV1728/2021 BELLA | Shania Longyard | Westmanlands VK
7 REGV1263/2023 KINLOCH DEEKS | Shania Longyard | Westmanlands VK
8 AS48106/2018 NONERIDES LOTTA | Maria Nyberg | SWKK, X-läns VK
9 REGV1944/2021 AWAYOFLIFE ROSCOE | Yvonne Karlberg | X-läns VK Startar ej
10 REGV1575/2022 ROCLINES LEXI | Ebba Eriksson | Dalarnas Vk
11 REGV1074/2021 GREIS WORKING NOVA | Annette Eriksson | Upplands VK
12 REGV1756/2021 FÅRVALLARENS JESTON | Lena Persson | X-läns VK
13 REGV1316/2021 LERKULAN AMBITIOUS CHAP | Ylva Berggren | Dalarnas Vk
14 REGV1465/2019 AMMOR GÅRD VIDDE | Ulrika Söderström | X-läns VK
15 REGV1370/2020 SKÄRGÅRDSLAMMS LYCKA | Martina Nilsson | Mälarmårdens VK
16 REGV2030/2020 ORSJÖNS WILL | Birgitta Selander | Jämtland-Härjedalens VK
17 REGV1131/2019 FOR THE WIN NICKS | Eva Nestorsson Hansson | Jämtland-Härjedalens VK
18 REGV1374/2017 FÅRVALLARENS RODDIE | Eva Nestorsson Hansson | Jämtland-Härjedalens VK Startar ej
19 REGV1296/2020 WHINTERS WORKING CHASE | Camilla Hansson | Dalarnas Vk
20 AS34224/2020 HUSBYS ELLA | Christine Sandström | SWKK, Dalarnas Vk
21 REGV1655/2020 TUGAGÅRDENS SAGA | Kerstin Hansson | Dalarnas Vk