Unghunds och ungdoms SM Får, Kullalamm

Klubb

Allmän tävlingsinformation

Föråkare kl 08:30, därefter domargenomgång.

Absolut inga husbilar eller husvagnar på tävlingsplatsen.

Camping finns i närheten.

Djurägare Otto Ramsey

De startande i Ungdoms-SM kommer köra sina starter efter startnummer 20.
De kör samma bana som unghundarna men med skillnaden att de även kör singling.
Därefter fortsätter Unghunds-SM enligt startlistan.

Kontaktperson: Tomas Westman 0707-13 39 14, Gunilla Rosén (startlista) 0708-34 71 92

Tävlingsledare: Tomas Westman

Plats: Nyhamnsläge

Vägbeskrivning: Adress till tävlingsplatsen: Zackowsväg 51, 263 76 Nyhamnsläge

Tävlingssessionen börjar
Tävlingssessionen avlutas